dedervinė

dedervinė
dẽdervinė sf. (1) Ds, dedervìnė (2), dedérvinė (1), dedervinė̃ (34b) K, Kv, Rt; R318 1. med. tokia beriamoji odos liga (Herpes): Turbūt jam didžioji dẽdervinė, kad ilgai negyja Mrj. Veidas dedérvinėm nuėjęs Kair. Ant šono dedervìnė iškilo – negali nė pasirùsint Gs. Apskriek su spilga dedervìnę, tai neplės J. Lakštą kopūsto nuo dedervìnės dėk ant veido J. Dedervinė̃ įsimetė Brs. Visa burna dedervinė̃m nuejus Švnč. Tepk dẽdervines saldžia smetona – pragaiš Švnč. 2. L bot. nuodingasis vėdrynas (Ranunculus sceleratus).

Dictionary of the Lithuanian Language.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Look at other dictionaries:

  • dedervinė — dẽdervinė dkt. Krūti̇̀nė nubertà dẽdervinėmis …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • dedervinėtas — dedervinėtas, a adj. (1) K, dẽdervinėtas (1) kuris su dedervinėmis: Vaiko veidas dedervinėtas Š. Rankos dẽdervinėtos, neapvažu nė imti Slnt …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • pavedžioti — NdŽ, KŽ iter. pavesti: 1. Išvedam [paralyžiuotą mamą] oran, tai paguldžiam kai kur ant oro, tai pavedžiojam Skp. Pavedžiojo mum po miestą, po muziejus Krs. Vedėjas sutiko pavedžiot mane po žvėryną rš. | prk.: Geriau nepaleiskite rankos: mes jus… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • užkalbėti — vksm. Berãštė močiùtė užkalbėdavo dantų̃ skaũsmą, rõžę, dẽdervinę …   Bendrinės lietuvių kalbos žodyno antraštynas

  • apsprogti — intr. 1. aplink įtrūkti, įskilti: Aprėžė su ta magnasava kulkele …, tuojau mūras apsprogo kaip stiklinės dugnas BsPII146. 2. sudygti, sulapoti, sužaliuoti: Apauga, apsprogsta – gražu, o dabar medžiai pliki Klt. Tik ką apsprogę dobilai Klt. ║… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvesti — apvèsti, àpveda (apìveda), àpvedė 1. tr., intr. D.Pošk, Sut, S.Dauk, K, LL116, Š, Rtr, DŽ vedant apeiti aplink: Apvedu ką SD205. Apvesti šokėją vyras turi taip, kad ši išsilaikytų atitinkama poza rš. | refl. tr. N: Tas žmogus mane ir aplink… …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • apvilgyt — apvìlgyti tr. Rtr, Š, NdŽ, DŽ1, KŽ; N, ŠT13 sušlapinti (ppr. paviršių), apšlakstyti, sudrėkinti: Mėsą apvilgyk tę rasalu, kad nebūtų sausa Kt. Apvìlgyk duoną, išėmęs iš pečiaus J. Ištraukia iš pečiaus [duonos kepalus], sudeda kur nors an lentos …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dedervinas — sm. Lex36 žr. dedervinė 1 …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dedervys — dedervỹs sm. 1. žr. dedervinė 1: Ant veido užaugo dedervỹs Kltn. 2. P bot. rūdys, amaras (Puccinia). 3. LBŽ bot. tokia rūdžių rūšis (Phragmidium) …   Dictionary of the Lithuanian Language

  • dedervė — dẽdervė sf. (1) Ds žr. dedervinė 1: Kažin nuo ko man atsirado tiek daug dẽdervių Slk …   Dictionary of the Lithuanian Language

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”